اسپری ضد عفونی کننده نانوبیوساید

اسپری نانوبیوساید در واقع همان محلول نانوبیوساید با غلظت 100ppm  و بدون نیاز به رقیق سازی است که برای استفاده آسان تر و راحت تر مصرف کننده به بازار عرضه شده است.

از کاربرد های اصلی و مهم این محصول ضد عفونی کردن محیط زندگی،وسایل و بدن حیوانات خانگی اشاره کرد.

همچنین با توجه به اثرگذاری این محصول بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها از جمله پاروا ویروس ها،این محصول روشی مطمعن برای ضد عفونی کردن میز معاینه، محیط، و وسایل در کلینیک ها،درمانگاه ها و حتی بیمارستان های دامزشکی است.