حیوانات خانگی

اسپری نانوبیوساید 500 میلی لیتر آماده مصرف

ماده موثره : کلوئید نانو ذرات نقره

طیف اثر : انواع ویروس های پوشش داد،بدون پوشش،باکتری های گرم مثبت و گرم منفی،قارچ ها،اسپور ها،اوسیت ها و تک یاخته ای ها

گونه هدف: حیوانات خانگی (سگ،گربه،خرگوش،پرندگان زینتی و …)

ویژگی های منحصر به فرد:

  • ماندگاری طولانی مدت(عدم تجزیه و تبخیر نانوذرات نقره)
  • عدم مشاهده مقاومت میکروبی
  • فاقد هر گونه سمیت استنشاقی،سلولی،خوراکی و حساسیت جلدی برای مصرف کننده و محیط زیست
  • فاقد خورندگی برای سطوح و ابزار
  • اثر گذاری در ph های اسیدی و بازی
  • اثرگذاری در طیف وسیطی از دما
  • جلوگیری از سرایت بیماری های مشترک بین انسان و حیوان

اسپری ضد عفونی کننده نانوبیوساید

نیهیهنصنیصخینصی

دانلود کاتالوگ مصارف حیوانات خانگی