دامی

محلول نانوبیوساید NF

گروه دارویی: ضد عفونی کننده

شکل دارویی: مایع،فاقد بو

ترکیبات موثر: نانوذرات نقره 4000 ppm

طیف اثر : انواع ویروس های پوشش دار،بدون پوشش،باکتری های گرم مثبت و منفی،اسپور ها،اوسیت ها و تک یاخته ای ها

موارد مصرف:

 • مه پاشی جهت پیشگری از گسترش انواع بیماری ها به ویژه عفونت های ویروسی نظیر تب برفکی
 • ضد عفونی سالن و تجهیزات شیرو دوشی (مخازن،ظروف،خرچنگی ها و لوله ها)
 • حذف بیوفیلم از سیستم توزیع آب
 • ضد عفونی سطوح و حوضچه های ورودی
 • ضد عفونی زایشگاه،وسایل معاینه،جراحی،تلقیح،واکسیناسیون و بند ناف گوساله ها
 • ضد عفونی سالن های کشتار و بسته بندی
 • جلوگیری از شیوع سریع بیماری در گله و تسریع در بهبودی آن
 • کاهش محسوس بوهای نامطبوع ناشی از فضولات و گازهای آلاینده مانند آمونیک،سولفید هیدروژن و …
 • ضد عفونی سم جهت پیشگری و درمان عفونت درماتیت انگشتی در گاو
 • درمان زخم های ناشی از تب برفکی
 • دفع کک و حشرات مزاحم

ضد عفونی کننده نانوبیوساید

1 و 4

کاتالوگ ضد عفونی کننده نانوبیوساید در مصارف دامی

پروتکل مصرف دامی ضد عفونی کننده نانوبیوساید