پنجمین كنگره كلینیسین‌های دامهای بزرگ (ایكلاپ 2019)

پنجمین كنگره كلینیسین‌های دامهای بزرگ (ایكلاپ 2019) در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 3 و 4 بهمن‌ماه97در مرکز بین المللی همایش های رازی برگزار شد.

معرفی دستاوردها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های داخلی، انتقال دانش، تکنولوژی و تجربیات آشنایی با الگوهای موفق داخلی در عرصه دام از اهداف پنجمین کنگره بین المللی کلینیسین های دام بزرگ بوده است.

شرکت نانوتجهیز درمان آرا به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید محصولات با کیفیت داخلی ،این افتخار را دارد که در پنجمین دوره این کنگره نیز با حضوری قوی و چشمگیر مشارکت داشته که با استقبال کم نظیر و گرم دست اندرکاران و کارشناسان صنعت رو به رو گردید.