ضد عفونی کننده چهارلیتری نانوبیوساید

ضد عفونی کننده  نانوبیوساید  با غلظت 4000ppm به بازار عرضه شده است.

این محلول با اثرگذاری بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها،کاربرد های وسیعی در صنعت و مصارف  خانگی دارد.

نانوبیوساید چهار لیتری برای مصرف نیاز به رقیق شدن دارد.

روش رقیق سازی با توجه به نوع نیاز مصرف کننده متفاوت است و باید طبق دستور نوشته شده در کاتالوگ با آب بدون کلر رقیق شود.

نانوبیوساید چهارلیتری از لحاظ حجم و قیمت بسیار مقرون به صرفه می باشد.